KOBİ'ler için sanal pazar yerleri kurulacak

KOBİ’lerden son tüketicilere olan ticaret ile KOBİ’ler arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla sanal pazar yerleri kurulacak.

İşinizi eticaret paketleri ile internete taşıyın

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, ekonomide internetin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmak için yeni adımlar atılacak. İnternet girişimciliğinin desteklenmesi, ekonomide gelecek dönemde öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Bu kapsamda Türkiye’de, başlangıç aşamasındaki internet girişimlerine finansman ve altyapı desteği sağlamayı amaçlayan bir destek programı oluşturulacak, verilen destekler düzenli şekilde izlenecek ve değerlendirilecek.

Türkiye kökenli, yüksek katma değer ve nitelikli istihdam sağlayacak internet şirketlerinin ortaya çıkması adına, erken aşama internet girişimlerine ve KOBİ’lere finans, danışmanlık ve altyapı desteği sağlayacak bir merkez oluşturulacak. Bu alanda yapılacak çalışmaların sorumluğunu KOSGEB üstlenecek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidilecek.

İnternet şirketleri desteklere ulaşamıyor

Plana göre, Türkiye'de ortaya çıkan internet girişimleri, finansal destek, danışmanlık hizmetleri açısından önemli engellerle karşılaşıyor. Söz konusu engeller, özellikle erken aşama internet girişimlerinin şirketleşmesini, ticarileşmesini ve kurumsallaşmasını önlüyor, yenilikçi fikirlerin hayata geçmeden yok olmasına sebep oluyor.

Halihazırda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ve Ekonomi Bakanlığı gibi kurumlar tarafından, internet girişimlerinin de yararlanabileceği muhtelif destek programları işletiliyor. Ancak devlet tarafından yeni girişimler için sunulan destekler, değerlendirme süreçlerinin farklılıklarından dolayı, internet girişimlerinin çoğu zaman kapsam dışında kalmasına yol açıyor. Bunun başlıca nedeni, bir ürün veya hizmet olarak geliştirilen internet uygulamalarının, bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından, ayrıntılı olarak değerlendirilmesinde yaşanan zorluklardan kaynaklanıyor.

Tüm sektörlerdeki girişimleri hedef alan mevcut destek programlarının değerlendirme mekanizmaları, internet girişimlerinin ihtiyaç duyduğu ayrıntılı değerlendirme süreçleri için yetersiz kalıyor.

KOBİ'lerin internette iş yapması rekabetçiliği artıracak 

Ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin internet ortamında iş yapar hale gelmesi, iş veriminin artması ve rekabetçiliğin gelişmesi açısından oldukça önem taşıyor.

Özellikle KOBİ niteliğindeki yerli internet girişimlerinin bankalardan sanal POS edinmeleri oldukça zorlu süreçleri beraberinde getiriyor. Başlangıç aşamasındaki internet girişimleri ve e-ticarete geçiş yapmayı düşünen KOBİ’lerin ihtiyaçlarının karşılanması için, finansman, eğitim, altyapı, yönlendirme gibi konularda destek sağlayacak özelleşmiş bir birimin oluşturulması gerekiyor.

İnternet girişimleri için uzman havuzu oluşturulacak

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak internet girişimciliğinin desteklenmesi için önümüzdeki dönemde şu adımlar atılacak:

- KOSGEB bünyesinde, internet girişimlerinin desteklenmesini sağlamak ve sadece bu amaca hizmet etmek amacıyla, koordinasyon görevi üstlenecek İnternet Girişimleri Destek Merkezi oluşturulacak.

- Türkiye’de internet girişimlerinin faydalanabileceği mevcut destek programlarının etkinliğini ve bu alandaki eksiklikleri tespit etmeye yönelik bir çalışma yürütülecek, ihtiyaç duyulması durumunda bu alanda kamu kurumları tarafından verilen tüm desteklerin merkezi bir program altında toplanması değerlendirilecek.

- İnternet girişimlerini değerlendirmek ve girişimcilere danışmanlık sağlamak üzere, uzman havuzu oluşturulacak, verilecek destek türlerinin kapsamı, miktarı ve şartları belirlenecek ve sınıflandırılacak.

- İnternet girişimlerinin ve KOBİ’lerin sanal POS edinmelerini kolaylaştırmak amacıyla kamu bankaları ile işbirliği başta olmak üzere gerekli tedbirler alınacak.

- Hem KOBİ’lerden son tüketicilere olan ticareti hem de KOBİ’lerin kendi aralarındaki ticareti geliştirmek amacıyla sanal pazar yerleri kurulacak. 

- İnternet girişimleri için destek programının hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli yasal ve teknik tedbirler alınacak.

- Sunulan desteklerin verimliliğinin ve etkinliğinin nesnel kriterlere göre ölçümlenmesi için bir değerlendirme mekanizması geliştirilecek, destek programı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilecek.

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*

İçerik Yanı Reklam 1