Trafik sigortası hakkında sıkça sorulan sorular

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Allianz, sağlık, ev ve sorumluluk sigortalarıyla olduğu kadar araç sigortalarıyla dikkat çekiyor. Zorunlu trafik sigortası ve kasko hizmeti veren Allianz, sizler için trafik sigortası hakkında merak edilenleri cevapladı.

Trafik sigortası nedir? 
1.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu olan Trafik Sigortası, motorlu bir aracın, herhangi bir nedenle bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir malın zarara uğramasına neden olması halinde aracı kullanan kişinin üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar. 

Trafik sigortası primleri niye şirketten şirkete farklılık gösteriyor?
Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerine göre değişebilir. Her sigorta şirketi kendi değerlendirmeleri sonucunda farklı tarifeler uygulayabilir. Yalnız bu konuda bir kıstas bulunuyor. Aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için yapılan sigorta sözleşmeleri aynı prime sahip olmalıdır. 

Aracınızı satıp yeni araç aldığınızda eski poliçeniz geçerli olur mu?
Aynı tipte bir araç aldıysanız, araç değişikliği zeyilnamesi yaptırıp sigortanızdan yararlanmaya devam edebilirsiniz. 

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?
Elbette etkiler. Sigorta şirketleri, Trafik sigortası Tarife Uygulama Esasları doğrultusunda belirli basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamaktadırlar. İlk kez trafiğe çıkacaklara dördüncü basamak primi uygulanır. 

Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı olarak iş görememe durumunda, trafik sigortası oluşan maddi kaybı önler mi?
Evet. Böyle bir mağduriyet varsa, trafik sigortası teminat limiti ile sınırlı olmak şartıyla, maddi kaybı karşılar. 

Trafik poliçesi kapsamında bir hasarın gerçekleşmesi halinde, bildirimin kaç gün içinde yapılması gerekir?
Sigortalı, hasarı öğrenmesinden itibaren 5 gün içinde sigorta şirketine haber vermelidir. İstenen tazminat talebini de direk sigorta şirketinize iletmelisiniz. 

Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?
Sigortalıya dava açılması durumunda, dava masrafları, avukatlık ücretleri ve gerekli giderler poliçe limitleriyle sınırlı olmak şartıyla sigortanın sorumluluğundadır. Söz konusu hasarda sigortalının kusuru olmasa dahi, açılan davanın masrafları trafik sigortası tarafından karşılanır. 

Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?
Gerekli belgelerin sigortacıya iletilmesinden itibaren sekiz iş günü içinde tazminat ödenir. 

Trafik sigortası hasarı halinde hangi belgeler gereklidir?
Poliçe Fotokopisi, kaza tutanağı, alkol raporları, ifade tutanakları, ehliyet ve ruhsat fotokopileriniz ile sigorta şirketinize başvurmanız yeterlidir. 

Araç sahibinin değişmesi durumunda ne yapılır?
Araç sahibi, aracını değiştirmesi halinde yeni araca ilişkin bilgileri sigortacıya bildirmelidir. Araç tipinde bir değişiklik varsa, “Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü” ile ilgili sorunun hükümleri kıyasen uygulanır. Aracınızı satmanız halinde yeni alıcı poliçeden yararlanamaz. Bu durumda araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirip kalan gün kadar prim iadesini alır. Aracın yeni sahibi kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe yaptırır. 

Teminat dışında kalan haller nelerdir?
1.İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar, işleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, 

2.Zarar görenlerin yanında bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler, 

3.İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, 

4.Manevi tazminat talepleri 

5.İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, 

6.İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler, 

7.Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar gibi birçok etken teminat kapsamı dışındadır. 

Allianz zorunlu trafik sigortası ile herhangi bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verdiğiniz maddi ve bedeni zararları güvence altına alabilirsiniz.

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*

İçerik Yanı Reklam 1